Du kan foreslå prosjekter til GrønnPraksis 22

Alle som vil kan foreslå et prosjekt til konferansen. Alle forslag mottas med takk. Du kan også komme med andre forslag, ideer du ønsker å lufte, ny kunnskap eller temaer du mener bør diskuteres i kontaktskjemaet her, eller på epost til jon@insam.no 

GrønnPraksisPrisen 22

Av de prosjektene som foreslås vil det på konferansen kåres en vinner av GrønnPraksisPrisen 22. På konferansen vil deltakerne stemme frem en vinner. Grønnpraksisprisen er etablert av arrangørene av GrønnPraksis 22: Kristiansand kommune, KS og Kortreist kvalitet samarbeidet. Prisen er rettet mot å fremme lokale og regionale programmer, prosjekter, og tiltak som bidrar til bærekraftig klima-omstilling i praksis.

Foreslå prosjekter ved å fylle inn skjemaet under, og legg vekt på hvordan de svarer til kriteriene nederst på siden. Det er også mulig å sende inn forslagene på epost til jon@insam.no. 


Kriterier

  • Samarbeid og entusiasme

I hvilken grad har prosjektet ført til involvering både mht. antall personer og/eller aktører, kvalitet i prosessen (tilslutning, begeistring, legitimitet) og grad av involvering eller medvirkning.

  • Reduserte klimagassutslipp

Hvor viktig prosjekter anses for å redusere direkte og indirekte utslipp. Det vektlegges særlig om prosjektet bidrar til å redusere behovet for energi/materialbruk/transport/arealbruk/inngrep mm og fører til redusert totalt klimafotavtrykk.

  • Bred måloppnåelse

I hvilken grad prosjekter har andre positive effekter enn redusert klimafotavtrykk (sosial rettferdighet og inkludering, grønt skifte i næringslivet, klimatilpasning, økt kompetanse m.m.) og er et vinn-vinn prosjekt.

  • Ringvirkninger

I hvilken grad prosjekter har ført til en positiv dynamikk i lokalsamfunnet og f.eks. har inspirert til flere/andre omstillingsprosjekter eller lagt grunnlag for styrket innbyggermedvirkning , nye arbeidsformer eller mer hensiktsmessige måter å organisere og/eller finansiere grønn praksis.