50 år etter FNs miljøkonferanse i Stockholm 
løftet vi fram lokale eksempler på 
bærekraftig omstilling.


Last ned rapporten etter konferansen her.


Arrangørene

GrønnPraksis 22 ble arrangert av Kristiansand kommune, Agder fylkeskommune, KS og Kortreist kvalitet-samarbeidet. Sammen representerer vi kommunesektoren, næringslivet og akademia. Vi har en tverrsektoriell og utfordringsbasert tilnærming til praksisfeltet og ønsker deg velkommen til en nyskapende arena.

GrønnPraksis 22 foregikk samtidig med
Miljøuka i Kristiansand .

Kristiansand inviterer til denne nasjonale arenaen samtidig med Miljøuka.”

Elisabeth Rojas
Kristiansand kommune

Hovedutfordringen er å initiere, forankre og utvikle innovative prosesser og samtaler med høy kvalitet.”

Jon Mihle
INSAM AS

Omstillingsarbeidet bør ta utgangspunkt i tiltak som har lokal forankring og inngår i sammenhengende strategier for omstilling. Et vidt spekter av samfunnsaktører bør involveres for å få til dette. 

Hege Westskog
INCLUDE