50 år etter FNs miljøkonferanse i Stockholm 
løfter vi fram lokale eksempler på 
bærekraftig omstilling.


Vi skal blant annet bli kjent med:

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter

Ved Magnus Nygård

Kan et våtmarkssenter hindre birdstrike? Kan dette selskapet også drifte en  seter? Eier en kommune denne bedriften?

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS er et ledende kommunalt eid selskap innen arbeid med naturmangfold med teoretisk og praktisk kompetanse som etterspørres over hele Norge. Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter kommer til GrønnPraksis 22 for å inspirere til å ivareta norsk natur.

Treindustrielle konsepter

Ved Aasmund Bunkholt

 Treindustrielle konsepter kan forlenge levetid på eksisterende boligblokker og bygg. I dette foredraget får vi høre om hvordan påbygg kan bidra til økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft?

Vi trenger nye former for samarbeid for å utløse krefter og hastighet på tvers av sektorer og aktører i forhold til bærekraftig utvikling. Lær mer om hvordan Treindustrielle Konsepter utvikler en infrastruktur for bærekraftig by- og stedsutvikling. 

HUSBRUK
Redde, Restaurere, Reaktivere

Ved Fortidsminneforeningen

Nå lanserer Fortidsminneforeningen den landsdekkende satsingen Husbruk – som finansieres av Stiftelsen UNI med 20 millioner kroner. Husbruk er Fortidsminneforeningens program for erverv og istandsetting av eiendom. For hvert enkelt prosjekt legges det vekt på at eiendommene skal bevares inn i framtida.

Husbruk skal være en arena for kompetanseoverføring i tradisjonshåndverk med kurs og workshops. På GrønnPraksis 22 formidles problemstillinger og løsninger til nytte og glede for alle som deltar.

RESTARTERS
Tar vare på tingene våre

Restarters Norway

Restarters Norway vil skape en kultur for reparasjon med fokus på bærekraftig elektronikk. Vi vil vise at det kan være gøy å reparere, og at det vi kjøper må leve lenger.

Endring nedenfra og opp

Nå er den endelig her: En møteplass som løfter frem de gode eksemplene på bærekraftig klimaomstilling i praksis. GrønnPraksis 22 er en arena for alle som ønsker å styrke lokalt og regionalt omstillingsarbeid. Deltakere er folkevalgte/tillitsvalgte, ledere og fagpersoner fra både kommunene, næringsliv, staten, sivilsamfunn og FoU-miljøer som vil øke kraften i lokal og regional klimaomstilling. Vi skal vise hvordan endringene skjer og hva som er nøkkelfaktorer i arbeidet med omstilling til lavutslippssamfunnet.

Hva betyr omstilling til et lavutslippssamfunnet i praksis?
Vi tror de konkrete løsninger utvikles og/eller iverksettes lokalt. Vi ser at innovasjon lokalt styrker også nytenkning på alle nivå. Bli med og møt menneskene som gjør klimaomstilling i praksis.

Møt opp

Dette er en arena for alle som arbeider med omstilling i praksis, i offentlig, privat og frivillig sektor.

Del erfaringer

Bli inspirert og inspirer andre gjennom erfaringsutveksling og dialog. 

Bygg nettverk

Nettverksutvikling blir fasilitert gjennom organiserte aktiviteter og uformelle møteplasser. Her treffes folk som vil hjelpe hverandre framover.

Foreslå prosjekter

Kjenner du til innovative prosjekter som bør få mer oppmerksomhet? Nå kan du foreslå egne eller andres prosjekter til konferansen.

Arrangørene

GrønnPraksis arrangeres av Kristiansand kommune, Agder fylkeskommune, KS og Kortreist kvalitet-samarbeidet. Sammen representerer vi kommunesektoren, næringslivet og akademia. Vi har en tverrsektoriell og utfordringsbasert tilnærming til praksisfeltet og ønsker deg velkommen til en nyskapende arena.

GrønnPraksis 22 foregår samtidig med
Miljøuka i Kristiansand, les mer her .

Kristiansand inviterer til denne nasjonale arenaen samtidig med Miljøuka.”

Elisabeth Rojas
Kristiansand kommune

Hovedutfordringen er å initiere, forankre og utvikle innovative prosesser og samtaler med høy kvalitet.”

Jon Mihle
INSAM AS

Omstillingsarbeidet bør ta utgangspunkt i tiltak som har lokal forankring og inngår i sammenhengende strategier for omstilling. Et vidt spekter av samfunnsaktører bør involveres for å få til dette. 

Hege Westskog
INCLUDE